ગુજરાતી જોક્સ- વગર હેલમેટ પકડાયું

ગુરુવાર, 5 સપ્ટેમ્બર 2019 (14:26 IST)
લાલો- આવો શર્માજી 
તમારી માની બંગડી પરત લેવા આવ્યા છો? 
શર્માજી- નહી, માસીની પણ બંગડી ગિરવી રાખવી છે? 
લાલો- શા માટે, શું થયું 
શર્માજી- વગર હેલમેટ પકડાયું છે. 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- બારાતીયો કા સ્વાગત પાન પરાગથી કરવું છે