ગુજરાતી જોક્સ-ટીચર ચોપાટી પર- મજેદાર જોકસ

શુક્રવાર, 29 નવેમ્બર 2019 (00:10 IST)
ટીચર ચોપડી ખોલીને 
 
બોલો કાલે હું ક્યાં હતી 
 
છાત્ર- કાલે તમે ગણિતના ટીચર સાથે 
 
ચોપાટી પર બેસી હતી!! 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- -મોરલ-men are men