ગુજરાતી જોકસ - સરદારનો જન્મ-દિવસ

બુધવાર, 4 સપ્ટેમ્બર 2019 (01:07 IST)
એકવાર સરદારનો જન્મદિવસ હતો 
 
તે ફૂંક મારવા ગયો તો (પાદ) નિકળી ગયું 
 
બીજી વાર ફૂંક મારવા ગયું તો પછી પાદ નિકળી ગયું 
 
સરદાર પલટીને ગુસ્સો થઈને બોલ્યો લે તુ જ બુઝાવી દે 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ આલિયા બની દુલ્હન "દુલ્હન વાળી ફીલીંગ"