ગુજરાતી જોક્સ- ભાભી બહાર ગઈ

સોમવાર, 21 મે 2018 (18:15 IST)
સંતા-બંતાને ઘરે ગયો 
 
સંતા- શું વાત છે ભાભી ક્યાં પણ જોવાતી 
 
બંતા- બહાર ગઈ છે જોએ હોતી તો હું તને ગરમાગરમ ચા પીવડાવતો 
 
સંતા- કંજૂસ ભાભી નહી તો શું 
 
દૂધ બજારથી લઈ આ 
 
 
 
 
 
 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ નવ પરણેલી નેહા ધૂપિયાનો બોલ્ડ અને હૉટ અવતાર, શું તમે જોયું?