ગુજરાતી જોક્સ : પતિ-પત્નીનો પ્રેમ

પત્ની - તમે મને કેટલો પ્રેમ કરો છો ?
પતિ - હુ તને ખૂબ જ પ્રેમ કરુ છુ ડાર્લિંગ, તેને માપી નથી શકતો
પત્ની - નહી બતાવો મને... પ્લીઝ
પતિ - ઠીક છે. હુ એક મોબાઈલ ફોન જેવો છુ અને તુ મારી સિમ કાર્ડ છે હુ તારા વિના કશુ નહી..
પત્ની - ઓહ.. કેટલા રોમાંટિક છો.
પતિ - (મનમાં ને મનમાં) ગાંડી.. આને તો એ પણ યાદ નથી કે મારો મોબાઈલ ચીની છે, જેમા ચાર સિમ એક સાથે નાખી શકાય છે.

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- નોન વેજ જોકસ