ગુજરાતી જોક્સ - કેવી છોકરી ?

બુધવાર, 6 જાન્યુઆરી 2016 (13:31 IST)
મિત્ર બીજા મિત્રથી 
 
છોકરી કેવી પસંદ છે તને 
 
મને એવી છોકરી પસંદ છે જેના ખોડામાં માથું મૂકીને સૂવે 
 
તો એના મોઢું ન જોવાય !!!! 
 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો