રોટલી કેમ ગોળ હોય છે?

ગોળ, નરમ અને યોગ્ય રીતે રોટલી બનાવવી એ કોઈ કળાથી ઓછી નથી, પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે રોટલી ગોળ કેમ હોય છે?

social media

રોટલીનો ગોળાકાર આકાર લૂઆ ને કારણે છે.

ગોળ રોટલી માત્ર ગોળ લૂઆ થી જ બનાવવામાં આવે છે.

રોલિંગ પિન રોટલીને ચારે બાજુથી ગોળ કરવાનું સરળ બનાવે છે

તવો પણ ગોળ હોય છે અને રોટલી પણ ચારે બાજુથી પાકી જાય છે.

કેટલીક ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, ચપાતીનો ગોળ આકાર જીવન અને મૃત્યુના ચક્રને દર્શાવે છે

ચપાતી શબ્દ વાસ્તવમાં હિન્દી શબ્દ 'ચપટ' પરથી આવ્યો છે.

તેનો અર્થ થપ્પડ છે. જોકે આને થપ્પડ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.

ગોળ અને યોગ્ય રીતે તૈયાર કરેલી રોટલીનો સ્વાદ પણ ઉત્તમ છે.

આ ઝાડમાંથી સાબુદાણા બનાવવામાં આવે છે

Follow Us on :-