પર્થ સ્કૉર્ચર્સ વિરૂદ્ધ એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર

ડબલ્યુ.એ.સી.એ ગ્રાઉન્ડ,પર્થ

લીગ : 25 Jan 2018

મેચ પરિણામ : 
પર્થ સ્કૉર્ચર્સ 4 વિકેટથી જીત્‍યું.

ટોસ: પર્થ સ્કૉર્ચર્સ ને ટોસ જીતીને ફિલ્ડીંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો

મેન ઓફ ધ મેચ: એ વગ્સ

બેટ્સમેન
SR સ્ટ્રાઇક રેટ
6’s છગ્ગા
4’s ચોક્કા
R(B) રન (બોલ)
સેમ વ્હાઈટમેન
160.00
0
2
8 (5)
કે. બિલી સ્ટેન્લેક બો. માઈકલ નેસર
માઈકલ ક્લિન્ગર
50.00
0
1
5 (10)
કે. કોલિન ઈંગ્રામ બો. બિલી સ્ટેન્લેક
કેમેરોન બેન્ક્રોફ્ટ
125.60
0
6
49 (39)
બૉલ્ડ રશીદ ખાન
હિટન કાર્ટરાઇટ
40.00
0
0
2 (5)
કે. માઈકલ નેસર બો. રશીદ ખાન
એશ્ટન ટર્નર
0.00
0
0
0 (1)
એલબીડબ્લ્યૂ રશીદ ખાન
એ વગ્સ
124.40
1
6
56 (45)
અણનમ
એશ્ટન એગર
77.80
0
0
7 (9)
કે. એલેક્સ કેરે બો. બેન લોફલિન
ટીટી બ્રેસનાન
233.30
1
0
7 (3)
અણનમ
એક્સ્ટ્રા: 7 (બાય- 0, વાઇડ્સ- 6, નો બોલ- 0, લેગ બાય- 1, દંડ - 0)
રન રેટ: 7.23
કુલ: 141/6 (19.3)
ફોલ ઓફ વિકેટ્સ : 1-8(0.5), 2-25(3.3), 3-28(4.5), 4-28(4.6), 5-105(15.4), 6-124(18.2)
બોલર
nb નો બોલ
wd વાઇડ્સ
W વિકેટ
R રન
M મેઈડન
O ઓવર
માઈકલ નેસર
0
2
1
35
0
3.3
બિલી સ્ટેન્લેક
0
3
1
23
0
4.0
રશીદ ખાન
0
0
3
20
0
4.0
વેસ અગર
0
1
0
26
0
3.0
બેન લોફલિન
0
0
1
27
0
4.0
કોલિન ઈંગ્રામ
0
0
0
9
0
1.0
અમ્પાયર:    ત્રીજો અમ્પાયર:    મેચ રેફરી: 

પર્થ સ્કૉર્ચર્સ ટીમ: મિશેલ જહોનસન, એ વગ્સ, ટીટી બ્રેસનાન, માઈકલ ક્લિન્ગર, એશ્ટન એગર, એશ્ટન ટર્નર, સેમ વ્હાઈટમેન, હિટન કાર્ટરાઇટ, કેમેરોન બેન્ક્રોફ્ટ, ઝાઈ રિચાર્ડસન, મેથ્યુ કેલી

એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર ટીમ: બેન લોફલિન, કોલિન ઈંગ્રામ, માઈકલ નેસર, જોનાથન વેલ્સ, રશીદ ખાન, બિલી સ્ટેન્લેક, એલેક્સ કેરે, જોનાથન ડીન, જેક વેધરડેલ, જેક લેહમેન, વેસ અગર

All the latest happenings and buzz around the cricketing world now at your finger tips. Get the latest cricket news, cricket scores and updates on Indian cricket players, Indian Premier League (IPL), Indian Cricket League (ICL) and International Cricket Matches all over the World.