સિડની થંડર વિરૂદ્ધ મેલોબોર્ન રેનગેડ્સ

માનુકા ઓવલ,માનુકા

લીગ : 24 Jan 2018

મેચ પરિણામ : 
મેલોબોર્ન રેનગેડ્સ 9 રનથી જીત્‍યું

ટોસ: સિડની થંડર ને ટોસ જીતીને ફિલ્ડીંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો

મેન ઓફ ધ મેચ: કૅન રિચર્ડસન

બેટ્સમેન
SR સ્ટ્રાઇક રેટ
6’s છગ્ગા
4’s ચોક્કા
R(B) રન (બોલ)
જેમ્સ વિન્સ
16.70
0
0
1 (6)
કે. જોહ્ન હોલેંડ બો. ક્રિસ ટ્રીમેન
કર્ટિસ પેટરસન
50.00
0
0
3 (6)
કે. બ્યુ વેબસ્ટર બો. ક્રિસ ટ્રીમેન
શેન વોટસન
137.50
3
0
22 (16)
કે. કિરોન પોલાર્ડ બો. જેક વાઇલ્ડર્મથ
જય લેન્ટન
135.30
2
1
23 (17)
કે. બ્યુ વેબસ્ટર બો. જોહ્ન હોલેંડ
અર્જુન નાયર
180.00
3
1
45 (25)
કે. કિરોન પોલાર્ડ બો. કૅન રિચર્ડસન
બેન રોહરર
228.60
2
6
48 (21)
કે. જેક વાઇલ્ડર્મથ બો. કૅન રિચર્ડસન
ક્રિસ ગ્રીન
157.10
2
0
22 (14)
કે. જેક વાઇલ્ડર્મથ બો. કિરોન પોલાર્ડ
એડેન બ્લીઝાર્ડ
50.00
0
0
2 (4)
કે. મેથ્યુ શોર્ટ બો. કૅન રિચર્ડસન
ગુરિન્દર સંધુ
0.00
0
0
0 (2)
કે. બ્યુ વેબસ્ટર બો. કૅન રિચર્ડસન
મિશેલ મેક ક્લેનાઘાન
112.50
0
0
9 (8)
એલબીડબ્લ્યૂ કિરોન પોલાર્ડ
ફાવદ અહમદ
50.00
0
0
1 (2)
અણનમ
એક્સ્ટ્રા: 4 (બાય- 0, વાઇડ્સ- 0, નો બોલ- 1, લેગ બાય- 3, દંડ - 0)
રન રેટ: 9.00
કુલ: 180/10 (20.0)
ફોલ ઓફ વિકેટ્સ : 1-1(1.2), 2-13(3.2), 3-46(6.4), 4-51(7.5), 5-135(14.1), 6-143(14.6), 7-148(16.1), 8-149(16.5), 9-176(19.1), 10-180(19.6)
બોલર
nb નો બોલ
wd વાઇડ્સ
W વિકેટ
R રન
M મેઈડન
O ઓવર
ટોમ કૂપર
0
0
0
1
0
1.0
ક્રિસ ટ્રીમેન
0
0
2
33
0
4.0
કૅન રિચર્ડસન
0
0
4
22
0
4.0
ડ્વેઈન બ્રાવો
0
0
0
43
0
4.0
જેક વાઇલ્ડર્મથ
0
0
1
43
0
3.0
જોહ્ન હોલેંડ
0
0
1
16
0
2.0
કિરોન પોલાર્ડ
1
0
2
19
0
2.0
અમ્પાયર:    ત્રીજો અમ્પાયર:    મેચ રેફરી: 

સિડની થંડર ટીમ: શેન વોટસન, બેન રોહરર, મિશેલ મેક ક્લેનાઘાન, ફાવદ અહમદ, ગુરિન્દર સંધુ, જેમ્સ વિન્સ, એડેન બ્લીઝાર્ડ, ક્રિસ ગ્રીન, કર્ટિસ પેટરસન, અર્જુન નાયર, જય લેન્ટન

મેલોબોર્ન રેનગેડ્સ ટીમ: ડ્વેઈન બ્રાવો, કિરોન પોલાર્ડ, જોહ્ન હોલેંડ, ટોમ કૂપર, કૅન રિચર્ડસન, ક્રિસ ટ્રીમેન, બ્યુ વેબસ્ટર, માર્કસ હેરિસ, મેથ્યુ શોર્ટ, જેક વાઇલ્ડર્મથ, ટિમ લ્યુડેન

All the latest happenings and buzz around the cricketing world now at your finger tips. Get the latest cricket news, cricket scores and updates on Indian cricket players, Indian Premier League (IPL), Indian Cricket League (ICL) and International Cricket Matches all over the World.