નૉનવેજ gujarati jokes

શુક્રવાર, 1 માર્ચ 2019 (17:14 IST)
મહિઆ અને પુરૂષમાં શું અંતર હોય છે ? 
 
મહિલા એક જ માણસથી ઘણી આશા રાખે છે  
 
અને પુરૂષ બધી મહિલાઓથી એક જ આશા રાખે  છે ??  

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- ઠંડુ લેશો કે ગરમ