ગુજરાતી Adult જોકસ -

ગુરુવાર, 30 નવેમ્બર 2017 (00:45 IST)
દર્દી : નર્સ મને તરસ લાગી છે .. 
 
દૂધ જોઈએ છે..
 
નર્સ - ટોપ ઉપર કરી નિપ્પ્લ તેના મોઢામાં  નાખી 
 
દર્દી- સરસ થયું હું પાણી નથી માંગ્યું 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ બ્લેક કટ આઉટ સ્વિમસૂટનોમાં રિયા સેનનો આ ફોટો પસંદ કરાઈ રહ્યું છે રિયા સેનનો આ ફોટો