ગુજરાતી જોક્સ- સેકસ

ગુરુવાર, 14 મે 2015 (14:23 IST)
પતિ (પત્નીથી) :- ધંધો સારું નથી ચાલી રહ્યું 
 
જો તૂ રસોઈ કરવા શીખી જાય તો 
 
હું કૂક ને નોકરીથી હટાવી દઉં 
 
પત્ની- હા હું પણ વિચારી રહી છું કે 

વેબદુનિયા પર વાંચો