ગુજરાતી જોક્સ -પત્નીનો ફોન

બુધવાર, 28 ઑગસ્ટ 2019 (09:13 IST)
નર્સ - સર તમારી વાઈફનો  ફોન છે 
 
ડાક્ટર - પૂછી લે શું કામ છે 
 
નર્સ- એ તમને કીસ Kiss) કરવા ઈચ્છે છે 
 
ડાક્ટર - હું અત્યારે બીજી છું,  તૂ લઈને રાખી લે હું પછી 
 
લઈ લઈશ 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોકસ -સની લિયોની કોમેડી વિદ નાઈટસ કપિલમાં આવી