ગુજરાતી જોક્સ -એડ્લ્ટ જોક્સ

સોમવાર, 15 એપ્રિલ 2019 (15:13 IST)
નર્સ - સર તમારી વાઈફનો  ફોન છે 
 
ડાક્ટર - પૂછી લે શું કામ છે 
 
નર્સ- એ તમને કીસ Kiss) કરવા ઈચ્છે છે 
 
ડાક્ટર - હું અત્યારે બીજી છું,  તૂ લઈને રાખી લે હું પછી 
 
લઈ લઈશ 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ- પત્ની સાથે નો એપ્રિલ ફૂલ્ એક વાર જરૂર વાંચશો હંસી રોકી ના શકશો