ગુજરાતીમાં જોકસ - non-veg jokes

ગુરુવાર, 30 નવેમ્બર 2017 (01:43 IST)
સંતા બસમાં જઈ રહ્યા હતા .. તો એક મહિલાએ તેને લાફો માર્યો 
 
બંતા- એ મહિલાએ તને કેમ માર્યો ?
 
સંતા ખબર નથી ..મારી ફોટા નીચે પડી ગઈ હતી તો  હું તો બસ આટ્ળું જ કહ્યું કે
 
તમારી સાડી ઉપર કરો મને ફોટા લેવું છે..

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી Adult જોકસ -